One opened, more to go... Operation Clambake presenterer:
Fair Game
-hvor farlig Scientologien er

Scientologene påstår at 'Fair Game' ordren ble gjort ugyldig i 1968. For det første er det ille nok at de innrømmer at denne ordren har eksistert i det hele tatt. For det andre er det en løgn at den ar gjort ugyldig. De satser på at folk tar det de sier for god fisk, men det er det slutt på nå!

Her er teksten i den orginale ordren:


              HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
           Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex
  [Crosses]
            HCO Policy Letter of 18 October 1967,
                   Issue IV
  Remimeo

             PENALTIES FOR LOWER CONDITIONS

             (Applies both Orgs and Sea Org)


LIABILITY Suspension of pay and a dirty grey rag on left arm
      and day and night confinement to org premises.

TREASON  Suspension of pay and deprivation of all uniforms and
      insignia, a black mark on left cheek and confinement
      on org premises or dismissal from post and debarment
      from premises.

DOUBT   Debarment from premises. Not to be employed. Payment
      of fine amounting to any sum may have cost org. Not
      to be trained or processed. Not to be communicated or
      argued with.

ENEMY   SP Order. Fair game. May be deprived of property or
      injured by any means by any Scientologist without any
      discipline of the Scientologist. May be tricked, sued
      or lied to or destroyed.


LRH:jp                      L. RON HUBBARD
Copyright (c) 1967                Founder
by L. Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVED

De kan ikke nekte for at denne er ekte, for det kan vi bevise.

Det de henviser til er derimot denne:


             HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
          Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

 [Crosses]      HCO Policy Letter of 21 October 1968

              CANCELLATION OF FAIR GAME


The practice of declaring people FAIR GAME will cease.

FAIR GAME may not appear on any Ethics Order. It causes bad
public relations.

This P/L does not cancel any policy on the treatment or handling
of an SP [Suppressive Person].

LRH:ci:cden                    L. RON HUBBARD
Copyright (c) 1968                Founder
by L. Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVED

 1. Dette HCO Policy Letter (HCO P/L) sier bare at man skal stoppe å bruke betegnelsen "Fair Game"
 2. Det står helt klart at praktiseringen tidligere kalt "Fair Game" ikke skal berøres av dette.
 3. Scientologikirken endret ikke noe fordi det var galt, men ene og alene fordi en betegnelse ga dårlig PR!!!

Det som står her er bevis for kriminell virksomhet, nettopp det vi forsøker å advare folk mot. Det er vanskelig å forestille seg, men det er mye mer der dette komemr fra. Hvor langt er de villige til å gå? Bare tiden vil vise...

Disse menneskene påstår de er
verdens mest etiske gruppe!!!!


Presentert av:
Operation Clambake