One opened, more to go... Operation Clambake present:

U-MAN &
Scientologikirken"Jeg var [...] med (ansatt) på starten av U-MAN i Norge i 1987/88, ca. 9 måneder. De som hadde franchise på firmaet den gang, var to ektepar (Scientologivenner av meg): Dansken Søren Smed Andersen (egentlig murer, nå ansatt ved Scientologi "kirken" Oslo som "etikk-offiser") og hans israelske kone Zippi, Wenche Haugen og Arild Grindheim. Jeg ble fortalt at vi måtte prøve å holde skjult det faktum at U-MAN var en ren Scientologibedrift. - Formålet var å rekruttere flere scientologer og få et bedre fotfeste innen næringslivet."

Dette skriver Magne Berge, tidligere aktiv i Scientologikirken i Oslo.

Dette er et brev som sendes til kunder av U-MAN i Skandinavia for å informere dem om koblingen mellom U-MAN og Scientologikirken. Med vedlegg teller brevet 10 sider. Hvis du kjenner til firma som benytter U-MAN, U-TEST eller andre tjenester inspirert av grunnleggeren av denne kulten rundt scientologien og dianetikken (L Ron Hubbard) ber jeg deg vennligst ta kontakt med meg:

Andreas Heldal-Lund
Postboks 131
4098 Tananger
E-post: ahl@xenu.net [contact info]
Telefon: 88 00 66 66
Telefaks: 45 59 01 54
Denne kampanjen mot U-MAN har vist seg å være meget vellykket. Jeg har blitt kontaktet av flere kunder av U-MAN som nå handler andre plasser for disse tjenestene. Og ikke minst har jeg blitt kontaktet av personer (særlig innen IT) som har gitt klar beskjed om at de avviser alle jobber hvor det benyttes tjenester fra U-MAN i rekrutteringen. Konsekvent. En takk går til alle dere som bidrar med informasjon og hjelp!

SISTE: U-Man skjuler seg i Norge også bak navnet "Performia Norge".


Brevet:

Utvikling:

Utdrag fra mediadekning:

Andre referanser og dokumentasjon:

PS! Korrespondanse og samtaler med firma som har sluttet og bruke U-MAN, samt andre som har informasjon om U-MAN, blir behandlet konfidensielt. Liste over firma som velger å fortsette å benytte U-MAN, og videre aktivitet mot disse, vil komme her.

Brought to you by:
Operation Clambake