One opened, more to go... Operation Clambake present:

Til kunder av U-MANRev. 1.3 (arbeidsutgave for neste utsendelse)


Andreas Heldal-Lund
Postboks 131
4098 Tananger
Telefon: 90 04 32 99
E-post: heldal@online.no
WWW: http://www.xenu.net/

Stavanger, [DATE]

 

[FIRMA-MOTTAKER]
[ADRESSE]
[POSTSTED]

 

 

Dette brevet er sendt til Dere fordi jeg har blitt gjort oppmerksom på at Deres firma kjøper tjenester fra selskapet U-MAN. Informasjonen i dette brevet kan derfor være viktig.

U-MAN OG SCIENTOLOGIKIRKEN

U-MAN Norge eies, ledes og styres av kjente scientologi-topper. Deler av pengene kunder av U-MAN betaler for tester og tjenester, overføres til en amerikansk paraplyorganisasjon for Scientologiselskaper. U-MAN betaler lisens for bruk av disse testene til L. Ron Hubbard Library og eieren av U-MAN Norge, Mårten Runow, er medlem av WISE (se vedlegg om WISE). U-MAN forsøker å avvise den påståtte koblingen til Scientologikirken, men vi har i dag mye informasjon som tydlig viser Scientologikirkens strategi for spredning av sin religion gjennom stråselskaper i næringslivet. Utfra den informasjonen jeg har tilgjengelig mener jeg det er beretttiget å undersøke om U-MAN har slike nære koblinger og at det er grunn til å mistenke at de som et "scientologi-selskap" har som et mål å fremme scientologien i næringslivet. U-MAN har også laget et "faktahefte" for kunder som tar opp dette emnet. Jeg har lest dette "faktaheftet" og anbefaler at Dere også sjekker med U-MAN og undersøker deres versjon av saken. Jeg tar det som selvsagt at U-MAN blir med meg i retten hvis de hevder overfor dere at jeg farer med usannheter.

U-TEST UBRUKELIG

U-TEST som U-MAN selger er slaktet av fagfolk, og er for øvrig også den samme "personlighetstesten" (OCA) som Scientologikirken over hele verden benytter som selve innfallsporten til denne meget kontroversielle kirken. Dommen fra fagfolk og psykologer som har gransket U-TEST er at den er fullstendig ubrukelig til å vurdere en persons egenskaper (se vedlagte artikler fra Vårt Land). Norsk Institutt for Personalutvikling og -Administrasjon (NIPA) gjorde i samarbeid med Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Norsk Psykologforening en omfattende granskning av samtlige utbredte personlighets- og ferdighetstester i bruk i norsk næringsliv. U-TEST er en av de som kommer svært dårlig ut i granskningen. U-MAN kunne heller ikke legge frem dokumentasjon på testens oppbygning eller at den var normert. Prosjektleder og psykolog Unni Vennemoe reagerer særlig på den manglende faglige kompetansen hos de som behandler testene hos U-MAN. Vennemoe tror grunnen til at kunder i det hele tatt kan oppgi å være fornøyd med U-MAN-rekrutteringen er gyldigheten av selvoppfyllende profetier.

BERYKTET PÅ INTERNETT

Mange betrakter Scientologikirken som en alvorlige trussel mot viktige prinsipper som ytrings- og religionsfrihet, og særlig på Internett har kampen for å gjøre tilgjengelig kritisk informasjon om kulten (omtalt som "the cult of greed and power" av Time Magazine) vært vellykket. Derfor har Scientologikirken og deres representanter gjentatte ganger har forsøkt å sabotere åpen debatt og retten for den enkelte til selv å velge og diskutere livssyn. Dessuten er "kirken" beryktet for sin trakassering av avhoppere, kritikere og journalister. På Internett blir U-MAN omtalt som en frontorganisasjon for Scientologikirken og personer som har vært involvert i både U-MAN og Scientologikirken vitner om en nærmere kobling enn hva U-MAN innrømmer offentlig. Kritikken mot Scientologikirken og dens frontorganisasjoner er ikke et angrep på deres tro eller frihet til å tro hva de vil; men et forsøk på å gjøre alle sider tilgjengelig.

Mange arbeidssøkende med tilgang til Internett kjenner allerede til Hubbard, Scientologikirken og U-MAN – og vil naturlig nok skygge unna enhver sammenheng hvor disse figurerer. Jeg får stadig henvendelser fra personer som forteller om sitt møte med U-MAN, og klar beskjed om at de aldri igjen vil ha noe å gjøre med dem. Det er derfor grunnlag for å si at firma som benytter U-MAN til rekruttering i dag mister kvalifiserte søkere. Begrunnelser jeg får er blant annet at disse ikke ønsker at personlig og profesjonellinformasjon skal komme i hendene på scientologer eller at de skal vurderes med verktøy som til de grader er slaktet.

"Jeg var [...] med (ansatt) på starten av U-MAN i Norge i 1987/88, ca. 9 måneder. De som hadde franchise på firmaet den gang, var to ektepar (Scientologivenner av meg): Dansken Søren Smed Andersen (egentlig murer, nå ansatt ved Scientologi "kirken" Oslo som "etikk-offiser") og hans israelske kone Zippi, Wenche Haugen og Arild Grindheim. Jeg ble fortalt at vi måtte prøve å holde skjult det faktum at U-MAN var en ren Scientologibedrift. - Formålet var å rekruttere flere scientologer og få et bedre fotfeste innen næringslivet."

Dette skriver Magne Berge, tidligere aktiv i Scientologikirken i Oslo. Magne Berge vant i 1996 en rettssak mot Scientologikirken.

SKJULTE METODER OG MÅL

Vi vet i dag at Scientologikirken internasjonalt jobber bevisst med å etablere det de kaller "com-lines" i samfunnet gjennom å få scientologer inn i nøkkelposisjoner. Scientologer blir bedt om å bruke sine posisjonen til å fremme scientologien. Å engasjere et firma med knytinger til Scientologikirken for å rekruttere til Deres firma vil jeg derfor betrakte som svært suspekt og en udelt negativ risiko. I Hellas er Scientologikirken forbudt og i Tyskland har de så negative erfaringer at den er satt under spesiell observasjon, på linje med overvåkningen av høyreekstreme miljøer etc. Uten sammenligning er Scientologikirken en av de mest kontroversielle internasjonale organisasjonene i moderne tid, med en historie innen spionasje og forfalskning. Et typisk eksempel på hvordan scientologer lyver med viten og vilje om faktiske forhold er deres presentasjon av situasjonen i Tyskland. Grove påstander om forfølgelse av scientologer er enten direkte oppsinn eller mangler verifiserbar dokumentasjon. Selv ledende jøder i Tyskland tar skarp avstand fra den sammenligningen scientologene gjør mellom jødenes tragiske skjebne under 2. verdenskrig og kaller slike påstander en grov hån mot alle ofre av nazismen. FN har sendt representanter for å undersøke påstandene om forfølgelsen av scientologer i Tyskland og har også tatt klar avstand disse påstandene. I Belgia gikk i september 1999 120 politimenn til ransakelse hos Scientologikirken og organisasjoner og firma med tilknytning til disse. Deriblant U-MANs kontorer i Belgia.

Dette er en debatt hvor mange, til tider svært grove, påstander flyr begge veier. Mitt ønske er ikke at Dere skal stole mer på meg enn U-MAN eller scientologer, men at Dere behandler alle påstander med like stor skepsis. Hvis Dere er interessert i å finne ut hva som virkelig er sant, ta da kontakt med alle parter og be om mer dokumentasjon. Jeg håper at min informasjon vil få noen "alarmklokker" til å ringe også hos Dere. Og at Dere i alle fall vurderer å kjøpe slike tjenesten en plass hvor pengene ikke går til å holde livet i en av verdens mest kontroversielle kulter. Kombinasjonen med en mulig suspekt kobling til sistnevnte, den slaktede testen, de dårlig skjulte motivene, og ikke minst muligheten for negativ omdømme i arbeidsmarkedet, burde være nok til å få enhver til å tenke seg nøye om.

VENNLIGST TA KONTAKT

Hvis Dere har viktig informasjon, som at Dere ikke lenger er kunde av U-MAN eller hvis Dere har noen kommentarer/reaksjoner til denne informasjonen, ville jeg satt stor pris på å bli kontaktet så fort som mulig. Det vil bli laget offentlig lister over firma som direkte eller indirekte, med viten og vilje, støtter Scientologikirken. Det planlegges også mer direkte kampanjer mot arbeidssøkere for å advare disse.

Vennligst ta også kontakt med meg hvis Dere har nyttig informasjon eller ytterligere spørsmål, eller hvis Dere ønsker å få tilsendt en større informasjonspakke om U-MAN, U-TEST og Scientologikirken. Dere må gjerne gi dette brevet videre til andre, eller også vise det til U-MAN hvis Dere ønsker det. Jeg vil til og med oppfordre Dere til det.

OM MITT ENGASJEMENT

Mitt engasjement i denne saken er: Jeg er en kritiker av Scientologikirken og forfatteren bak en kampanje på Internett kalt Operation Clambake (www.xenu.net). På grunn av dette mottar jeg jevnlig trusler om søksmål både fra Scientologikirken i Oslo og i USA, og jeg må hele tiden planlegge livet utfra at scientologene når som helst kan gå til ekstreme tiltak mot min person når de oppdager at de ikke greier å skremme meg til taushet:

"[Kritikere av Scientologikirken] kan fratas eiendom eller skades av enhver scientolog, uten noen straff for scientologen. Kan bedras, saksøkes eller lyves til eller ødelegges."

Policy brev i Scientologikirken, skrevet av L. Ron Hubbard

"Hensikten med [et søksmål] er mer for å trakassere enn for å vinne. Loven kan veldig lett bli brukt til å trakassere, og nok trakassering mot noen som allerede er på kanten likevel […] vil vanligvis være tilstrekkelig for hans profesjonelle død. Om mulig, selvfølgelig, ruinere han fullstendig."

"A Manual on the Dissemination of Material", Hubbard

Jeg har til opplysning ingen interesser i, eller kontakt med, konkurrenter av U-MAN. Jeg har selv aldri vært i kontakt med U-MAN profesjonelt og er heller ikke på utkikk etter arbeid. Jeg jobber til daglig som administrerende direktør for et engelsk selskap i Norge. Dette brevet er et privat engasjement og alle påstander her er å betrakte som mine personlige oppfatninger. Mitt mål med dette er å gjøre mer informasjon tilgjengelig slik at Dere forhåpentligvis får et bedre grunnlag til å gjøre valg på.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Andreas Heldal-Lund

Vedlegg (gjengitt med tillatelse):

 

"Scientology is evil; its techniques evil; its practice a serious threat to the community, medically, morally and socially; and its adherents are sadly deluded and often mentally ill."

-fra en parlamentarisk rapport fra staten Victoria i Australia

"The government is satisfied that Scientology is socially harmful. It alienates members of families from each other and attributes squalid and disgraceful motives to all who oppose it; its authoritarian principles and practice are a potential menace to the personality and well being of those so deluded as to become followers; above all, its methods can be a serious danger to the health of those who submit to them... There is no power under existing law to prohibit the practice of Scientology; but the government has concluded that it is so objectionable that it would be right to take all steps within its power to curb its growth."

-Kenneth Robinson, British Minister of Health

"[The court record is] replete with evidence [that Scientology] is nothing in reality but a vast enterprise to extract the maximum amount of money from its adepts by pseudo scientific theories... and to exercise a kind of blackmail against persons who do not wish to continue with their sect.... The organization clearly is schizophrenic and paranoid, and this bizarre combination seems to be a reflection of its founder, L.Ron Hubbard."

-Judge Breckenridge, Los Angeles Superior Court

"...capable of such danger that the public interest demands that people should know what is going on"

-Lord Denning


Brought to you by:
Operation Clambake