One opened, more to go... Operation Clambake present:

Svar fra U-MANDette er brevet daglig leder for U-MAN Norge AS sendte meg som svar på det brevet jeg sender ut til deres kunder. Hele brevet og alle vedlegg er skannet inn i sin helhet.

Tilbake...

 

"...capable of such danger
that the public interest
demands that people should know
what is going on"

-Lord Denning


Brought to you by:
Operation Clambake