En åpnet, mer kommer... Operation Clambake presenterer:

Scientologi
-en norsk introduksjon

Klikk her for hovedsiden


"I praksis ønsker vi en klinikk, men ikke i navnet. Kanskje vi skulle kalle det et Åndelig Rådgivningssenter. Tenk ut et navn, er du snill! Og vi kunne sette inn flotte skrivebord og våre gutter i pene, blå klær med diplomer på veggen. Slik vil vi 1: Feie psykoterapien av banen og 2: Tjene nok penger til å utvide virksomheten min og 3: Holde organisasjonen vår solvent. Det er et problem i praktisk business. Jeg venter på reaksjonen din på religions-vrien. Etter min mening kan ikke omdømmet vårt blant publikum bli dårligere enn det har vært. Vi kan heller ikke få færre kunder med det vi har å selge."
BREV FRA L. RON HUBBARD TIL HELEN O'BRIEN,
10. APRIL 1953. SAMME ÅR BLE DEN FØRSTE
SCIENTOLOGIKIRKEN REGISTRERT SOM TROSSAMFUNN.

Scientologien er en ond og farlig kult maskert som en religion. Dens formål er å tjene mest mulig penger. Den praktiserer forskjellige teknikker for hjernevask ("mind-bending") for å lure mennesker, med det ene mål å få kontroll over deres penger og liv.

Hvor scientologien kommer fra?

Scientologien som religion oppsto på 50-tallet og dens grunnlegger var science fiction forfatteren L. Ron Hubbard (1911-1986). Hubbard hadde tidligere uttalt at den som ville tjene penger burde starte sin egen sekt. Senere har det vist seg at han blant mye annet var en patologisk løgner med koblinger til satanisten Aleister Crowley. "Kirken" møter i dag en massiv motstand over hele verden, fra avhoppere, det offentlige og andre som oppdager hva de egentlig driver med. Scientologien er et avkom av Dianetikken som er en form for regresjons terapi. Senere ble den utvidet til å virke mer som en religion for å nyte godt av de skattefordeler det gir.

Scientologi er en forvirrende blanding av falsk og farlig psykoterapi, overforenklet, idiotisk og ubrukelig regler og ideer og science-fiction vrøvl som presenteres til dets medlemmer (i de "avanserte" nivåer) som dypsindig spirituelle sannheter.

Den hemmelige læren bak Scentologien

De plukker gjerne opp nysgjerrige og søkende folk på gaten og tilbyr "uskyldige" personlighetstester. Testen består av et par hundre spørsmål og konkluderes med at personen har problemer. Scientologene tilbyr selvfølgelig kurs som kan løse disse problemene. Hubbard trodde nemlig at vi mennesker var besatt av flere "thetans" og disse kunne vi bare bli kvitt gjennom hans kurs. Kursene kalles "Operating Thetan" (OT) og består av 8 nivåer. Som et eksempel kan det nevnes at følgende "skapelsesberetning" står i OT III:

For 75 millioner år siden var det overbefolkning i en galaktisk føderasjon. Keiser Xenu løste dette problemet ved å fange befolkningen i elektriske nett, gi dem sprøyter for så å fryse dem ned i isblokker. Disse ble fraktet med romskip til jorden og dumpet i forskjellige vulkaner, hvorpå disse ble sprengt i filler med hydrogenbomber. Dette gjorde at thetanene ble svimle og forlot kroppene. De ble skremt til bl. a. Las Palmas og Hawaii (at Hawaii ikke eksisterte på den tiden er kanskje uvesentlig...), hvor de ble pakket i clusters. Hodepine skal være forårsaket av clusters vi har i hodet, de som ikke ble clusters ble Body Thetans (BT). BT kan forårsake mange problemer ellers i kroppen.

Dette er litt av det scientologien står for og jeg kan love at det er mer der dette kommer fra! Siden denne informasjonen ikke kommer før et stykke ut i kurset, har jeg nå spart leserne for flere hundre tusen kroner.

De "hemmelige" dokumentene OT og NOTs

OT står for "Operating Thetan". Inntil 1995 var disse dokumentene ("OT Levels") noen av de best bevoktede hemmelighetene innen scientologien. De var The Clear Bracelet bare tilgjengelig for personer som betalte en formue til The Church of Scientology (CoS) for kurs ("TR", "auditering"), og hadde blitt skikkelig "trent" (les hjernevasket). Man tar nivå etter nivå, målet er å befri seg fra thetanene ("become Clear"), men dette får man ikke vite før lenger ute i kurset.
Eksistensen av OT Levels har blitt nevnt og kritisert i flere bøker som er kritiske til CoS, men deres egentlige innhold var en hemmelighet inntill de ble sluppet ut på Internett av avhoppere og motstandere av kirken.

Enda mer hemmelig var det som er kjent som "New Era Dianetics for Operating Thetans" (forkortet "NED for OTs"), eller kort New OTs (NOTs). NOTs ble postet i nyhetsgruppen alt.religion.scientology i perioden 1995 til tidlig 1996, før dette var de ukjente. Alle disse dokumentene er nå tilgjengelige gjennom mine sider, NOTs kan i tillegg bestilles fra Riksdagen i Sverige. Se på dem og gjør deg opp din egen mening.

Kampen om folks sinn

Målet med deres falske psykoterapi (kalt "auditering") er å svekke personen mentalt. Sinnet går fra en rationell tilstand til en irrasjonell ettersom underbevissthetens villfarelser bringes til overflaten og tolkes som virkelighet. Det gjør også personen mer mottakelig for ideer siden det undertrykker sinnets evne til kritisk tenking. Personen vil i mye større grad tro og gjøre hva de blir fortalt.

Standard Tech Resultatet av å anvende deres overforenklede og ubrukelige regler for livet er er at man mister evnen til rasjonell og logisk tenking. En person mister evnen til å tenke selv og derved også evnen til å utfordre feilaktige ideer. Dette gjør dem lettere å kontrollere. Dessuten isolerer og fremmedgjør dette personen slik at de trekker seg tilbake fra samfunnet og inn i deres trygge "scientologi-verden". De ender opp redde for samfunnet, tror det er styrt av en gruppe narkotika karteller, psykiatere og finansmenn som alle rapporterer til en fjern leder. Med andre ord befinner de seg i en tilstand av gruppe-paranoia. De forsøker derfor å unngå å lese aviser og lignende siden de frykter det vil forstyrre deres trygge scientologi-verden. Det er en ond spiral som lett ender i galskap.

Nå venter scientologene på Hubbards gjenfødsel som en stor politiker (alle scientologikirker har et kontor stående klart til han), imens jobber de med å klargjøre en perfekt kropp som han kan overta, samt å lure til seg mest mulig penger gjennom å drive thetaner ut av kroppen på godtroende mennesker. Er dette bare uskyldig galskap?

"Moral" fellen

"Moral" blir med stor effekt brukt for å fange en person. Det blir bevisst jobbet mot personers naturlige ønske om å gjøre godt. Ja, de ønsker å være mer moralske, men hva slags moral er det snakk om? Det er her de bruker et ganske smart knep! "Moral" blir omdefinert i scientologien slik at det å være moralsk betyr å være en bedre scientolog og å adlyde "kirken". Unge mennesker som ennå ikke er gjort kyniske av livet og politikkens intriger, er veldig ivrige etter å bidra til verden og være moralske. "Moral" knepet overtaler dem til å bli med i "kirken". Mange blir med i en elite-gruppe kalt SeaOrg hvor de blir hjernevaskede slaver. De jobber 100 timers uker nesten uten betaling og er offer for enhver grusom nykke hos sin leder. Det er et levende helvete som de makter grunnet den perverterte formen for moral de har godtatt. SeaOrg er det ultimate innen hjernevasket slaveri. De forventes å jobbe hardere og hardere for å nå stadig høyere mål i produktivitet. Hvis de mislykkes i å møte målene blir de utsatt for forskjellige straffer. En er å bli satt på en kost med bønner og ris og å miste søvn. En annen er å bli dømt til opphold i RPF (Rehabilitation Project Force). Dette er likeverdig med straffearbeid. Graden av hjernevask er så stor at de til og med går med på å skrive "sukksesshistorier" når de er ferdige med straffen.

Hjernevasken slår tilbake

Det er ingen tvil om at Hubbard inkluderte teknikker for hjernevask i scientologien for å få kontroll over mennesker. Han skrev en "hjernevask manual" som eksisterer den dag i dag. Men det var en ubarmhjertig hake ved hans metoder; han ble offer for den selv. I formingen av sine lydige slaver, SeaOrg, skapte han en tilhørerskare som trodde på hvert ord han sa. L. Ron Hubbard hadde en overaktiv fantasi og var tydlig preget av stormannsgalskap. Den kritiske holdningen han møtte ute i det normale samfunnet ble byttet ut med den positive responsen fra hans tilhengere. Når fantasien tok overhånd, kombinert med stormannsgalskapen, ble tankene hans stadig mer bisarre og ledet til ideen at han og scientologien hadde jobben med å redde hele universet. Han ville ta over verden for å fremme scientologiens mål og avdelinger av "kirken" ble satt opp over alt for å påvirke statsmakter og senere hele verden. Det som startet som en gruppe for tillit oppbakket med hjernevasking ble til et monstrum av en sinnsyk organisasjon med fantastiske og fanatiske idealer. Grunnet disse forandringene overlevde Scientologikirken døden til sin grunnlegger. Det er som en løpsk monster-maskin som tramper på samfunnet og menneskers liv som er svært vanskelig å stoppe.

Stop monsteret

Hele maskineriet kalt Scientologikirken behøver å få stukket noen kjepper i hjulene slik at personer allerede innenfor får en sjanse til å komme fri. Vi må ikke glemme dem som allerede er i denne "kirken". De er også offer selv om det er de som holder det hele oppe. De trenger din hjelp og.

Med dette i minnet kommer vi til krigen på nettet.

Krigen på Internett

"Krigen på Internett" er en krig mellom Scientologikirken internasjonalt og brukere på nettet som kopierer og poster dokumenter.

Antakelig i mangel av bedre viten gikk scientologene til krig mot verdens største interaktive nettverk. Internett er nå den største trusselen mot kirkens eksistens. Det begynte i 1994 med kritiske hjemmesider og anonyme avsløringer i offentlige nyhetsgrupper. I Finland bidro kirken til at en datamaskin man kunne sende anonym post gjennom ble stengt og "kirkens" advokat Helena Kobrin har forsøkt å kansellere nyhetsgruppen alt.religion.scientology. Resultatet er bare at flere og flere blir oppmerksomme på denne organisasjonen og derfor blir med i kampen mot den, noe som medfører at kirken må benytte en formue i rettslige forfølgelser over hele kloden. I Skandinavia har de fått seg en nesetyver, mens man i USA kan knuse en stakkar med utgifter til grunnløse søksmål går ikke det hos oss. Her kan man kreve blant annet garanti fra saksøker for utgifter de kan bli idømt hvis de taper. Utgifter kan inkludere saksomkostninger på begge sider. Dessuten blir rettsdokumenter hos oss offentlige, og det er nettopp det Scientologikirken kjemper mot! Jeg har holdt på med dette siden november 1996, men tross utallige trusler om søksmål har de ikke våget å saksøke meg.

Nettet gir makt til individet

Personer som kopierer og webber materialet utnytter den fantastiske muligheten nettet har til å få informasjon ut til mange mennesker raskt og effektivt. Målet er å advare flest mulig om galskapen og faren ved denne kulten. De gjør det for å tjene offentligheten, tross truslene mot egen person. Hvis sannheten blir spredt godt nok vil det kanskje forhindre at flere blir bedratt. Hvis vi kan fjerne inntekstsgrunnlaget for "kirken" vil forhåpentligvis korthuset rase sammen og eksisterende medlemmer vil kunne komme tilbake til samfunnet. I dag tror selvfølgelig medlemmene på sine lederene og er villige til å bruke alle midler for å stoppe dette. Vanlig metode for forfølgelse av kritikere har vært gjennom søksmål, men det nytter ikke lenger. Flere og flere er villige til å stå opp for sannheten og ytringsfriheten, tross slike trussler. Men scientologenes syn på kritikere betyr at intet middel i kampen for å knuse dem er "umoralsk", derfor bør en kritiker tenke nøye gjennom hva man gjør og hvorfor. Forskjellen på kritikerene av denne kulten og kulten selv er at kritikerene gjør alt i full offentlighet. Hvis du ønsker å bidra i kampen bør du snakke med andre først, kontakt meg eller følg med i alt.religion.scientology. Selv ikke Scientologikirken kan vinne over nettet hvis vi står sammen.

Skyr ingen midler

Hubbards skydde ingen midler i kampen mot kritikerene. Nå vet vi at scientologene har instrukser for å lyve, trakassere, saksøke og skade i den hensikt å stoppe enhver kritikk. Hubbards sa rett ut at den som var kritisk til kirken var en kriminell person. Slik lyder en av de mange tekstene om dette:

"FIENDE SP Ordre. Fair Game. Kan fratas eiendom eller skades med alle midler av enhver scientolog uten straff for scientologen. Kan bedras, saksøkes eller lyves for eller ødelegges."
(HUBBARD KOMMUNIKASJONS KONTOR, 1967)

Scientologikirken lyver regelmessig om at denne ordren er avlyst.


Religion til salgs

Hvor kan jeg lese mer på norsk?

John Einar Sandvands bok "Religion til salgs - søkelys på Scientologikirken" (ISBN 82-588-0954-7) anbefales på det sterkeste. Forlaget (Aventura) hadde fortsatt bøker på lager sist jeg sjekket.

Foredrag om Scientologikirken

Jeg kommer gjerne og holder foredrag for skoler, organisasjoner og andre. Til nå har jeg holdt på Cafe Sting i Stavanger (for Human-Etisk Forbund), for Studentforeningen i Bergen og på Universitetet i Oslo. Ta kontakt for mer informasjon eller nærmere avtale, adresse og telefonnummer finner du her. Jeg gjør dette gratis og såfremt praktisk mulig vil jeg komme til alle, men avhengig av hvor dere holder til kan det være jeg må ha støtte for å dekke reiseutgifter.

Hvor kan jeg få hjelp?

Foreningen Redd Individet (FRI) er en forening som prøver å begrense skadene etter sekter og hjelpe ofrene etter disse. Dette gjør de ved å drive informasjonsvirksomhet og å hjelpe sektofre og deres venner, slektninger eller kollegaer. Deres tjenester er gratis.


"Virkeligheten er det som,
når du slutter tro på det,
ikke forsvinner."
Philip K. Dick


Takk til Roland Rashleigh-Berry for inspirasjon og hjelp,
noen av kapitlene er oversatt fra hans tekst.


Klikk bildet for å gå tilbake til hovedsiden:
Operation Clambake