Stavanger, 18. januar 1997

PRESSEMELDING:

SCIENTOLOGIKIRKEN FORBUDT I HELLAS!

Associated Press' korrespondent Anthee Carassava melder 17. desember at retten i Athen har kalt Scientologikirken en fare for samfunnet og beordret den nedlagt. Associated Press fikk på fredag se dommen som anklager kirken for å opptre under skalkesjulet av å være en filosofisk organisasjon for å bedra, hjernevaske og utnytte sine medlemmer. "Dette er en organisasjon med medisinsk, sosial og etisk praksis som er farlig og skadelig" skriver dommer Constandia Angelaki i dommen. "Den påstår å opptre fritt for å verve medlemmer som deretter gjennomgår [...] hjernevasking med programmerte tankerekker som begrenser reaksjonsmulighetene." Angelaki avsa dom 20. desember, men den ble offentlig først på torsdag.

Nylig trykket Scientologikirken en helsides annonse i International Herald Tribune hvor de kritiserte Tyskland. Annonsen var underskrevet av venner og forretningsforbindelser til scientologene John Travolta og Tom Cruise. Annonsen sammenlignet dagens Tyskland med nazistenes undertrykkelse og forfølgelse av jødene på 30-tallet. Når Cruise og andre scientologer gjorde en lignende sammenligning i en annonse for et år siden, ble det av lederen for det jødiske samfunnet i Tyskland (Ignaz Bubis) beskrevet som en avskyelig og fornærmende sammenligning for millioner av jødiske ofre for Holocaust. Senere har det kommet fram at personer som filminstruktøren Costa-Gavras angrer på at han signerte.

Scientologikirken i Norge ser ut til å forsøke å tie ihjel all kritikk som har kommet fram i media her i landet i det siste og alle trusler om søksmål mot meg ser ut til å være tomme. Sist torsdag kunne jeg feire at jeg i ti uker har kunnet offentliggjøre scientologenes hemmelige og meget avslørende skrifter på mine sider på Internett. Denne kampen fortsetter og nye avsløringer vil komme.

Etter lengre tids planlegging skal Scientologikirken starte en lokal avdeling av Narconon, en kjent frontorganisasjon for Scientologikirken som hevder at de driver med effektiv alkohol- og narkotikaavvenning. Sannheten er at det ikke eksisterer noen skikkelig dokumentasjon for å underbygge scientologenes ofte fantastiske påstander.
The Oklahoma State Board of Mental Health kommer med følgende konklusjon:

"No scientifically well-controlled studies were found that documented the safety of the Narconon program. There are potential dangers from the use of non-medical staff who may be unable to interpret the possibility of seizures, delerious, cardiac arrythmia, or hallucinations that are phenomena associated with the cessation of drugs. There is also a potential risk of the reported reexperience of the abused drug effect during the sauna sweat out program may be the result of misinterpreted symptoms of hyperthermia or electrolyte imbalance. Moreover, the multiple findings of fact heretofore entered by the Board establish that Narconon's program is not safe."
Sitatet er hentet fra "Findings of Fact and Conclusions of Law on the Narconon Chilocco Application for Certification", Oklahoma State Board of Mental Health [OSB1992]

Vennlgst ta kontakt med meg for mer informasjon om de overnevnte sakene.

Med vennlig hilsen

Andreas Heldal-Lund
Normannsgaten 9
4013 Stavanger
E-post: heldal@online.no
Mobil: 90 04 32 99
Hjem: 51 89 38 79
Jobb: 51 80 10 50